ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง
             สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย
E-Mail : budsalin1@hotmail.com
FanPage : บทเรียนออนไลน์ Power Point 2013
Website : www.krubudsabong.com
 

 

© Copyright บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร | โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย | Email : budsalin1@hotmail.com